Skolavtal
Köp

Skolavtal

Ända sedan start 1987 har Tom Tits Experiment arbetat för att öka och stärka intresset för naturvetenskap och teknik. Sedan många år tillbaka har Tom Tits avtal med Södertälje kommun där vi erbjuder kommunens förskolor och skolor en attraktiv lärandemiljö och omfattande kompetensutveckling. Syftet med samarbetet är att, förutom att utveckla intresse för naturvetenskap och teknik, också bidra till att kvalitéten i undervisningen utvecklas så att elevernas resultat förbättras. Samarbetet har identifierats som en viktig framgångsfaktor i den positiva utvecklingen av resultaten både i förskola och skola.

Kontakta oss gärna på utbildning@tomtit.se eller telefon 08 550 227 54 för att diskutera hur Tom Tits Experiment kan bidra till lärandet hos er.

Dela sidan: