Skapande skola
Köp biljett
Lärare undervisar en grupp elever

Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till förskola och grundskola för att öka barnens och elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Bidraget för skapande skola syftar till att konst och kultur ska integreras i förskola/skola samt ge barn och elever möjlighet till eget skapande i samverkan med professionella kulturaktörer. Tom Tits Experiment har lång erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt för barn och elever där naturvetenskap och teknik utforskas genom konstnärligt arbete. De pedagoger som genomför Skapande Skola på Tom Tit möter Kulturrådets krav på professionella kulturaktörer.

Skapande skola-bidraget kan inte användas för att bekosta entré till ett vanligt besök hos Tom Tits Experiment, utan kräver en tydligare förankring till kultur och barnens/elevernas egna skapande.

Det är huvudmannen för kommunala, statliga och fristående förskolor och grundskolor som ansöker om bidraget för skapande skola. Ansökan sker via kulturrådets hemsida en gång per år, under tidig vårtermin. Ansökan gäller då för kommande läsår. Läs mer och ansök här.

Kontakta pedagogerna vid Tom Tits Experiment innan ni skickar en ansökan så kan vi diskutera möjliga upplägg för just er workshop. Ni når oss på utbildning@tomtit.se

Förslag på teman

Hållbar form och kreativ teknik

Vi kombinerar formgivning och digitalt berättande med hållbarhet och teknikutveckling. Utifrån begreppet robotar formger eleverna enkla mekaniska konstruktioner som de sedan programmerar. Eleverna dokumenterar sin skapandeprocess genom skisser, fotografier och korta filmer som därefter sammanställs till en digital berättelse.

Primär målgrupp: Grundskola årskurs 4-6.

Återbruk med nytt stuk

Vi utgår från de Globala målen för hållbar utveckling, med fokus på hållbar konsumtion och produktion. I samtal och i praktiskt estetiskt arbete utforskar vi begrepp som kreativitet, återbruk, hållbarhet och konsumtion. Vi arbetar med återbrukat material och ger nytt liv till det som annars kastats bort. 

Återbruk med nytt stuk erbjuds även i kortform som ett av våra bokningsbara skolprogram.

Primär målgrupp: Barn 4-5 år i förskola samt grundskolans årskurs 1-6.

Två elever arbetar med ett experiment

Dela sidan:

Våra samarbets­partners