Fyll på med kunskap!
Köp

Fyll på med kunskap!

Vi erbjuder fortbildningar med tydlig förankring i förskolans styrdokument. Alla våra fortbildningar tar avstamp i FN´s 17 Globala mål för hållbar utveckling. Med vår lekfulla och handgripliga pedagogik utvecklar ni er kompetens för att sedan kunna stärka elevernas!

Friska upp och fyll på era kunskaper inom digitalisering, naturvetenskap, teknik och globala mål för en hållbar framtid. Vi erbjuder även föreläsningar och workshops om informella lärmiljöers didaktik samt språk och lärandeprocesser i förskolan. Vi skräddarsyr utbildningen efter er verksamhets önskemål och behov!

Digitalisering i förskolan

I den nya läroplanen för förskolan tydliggörs förskolans uppdrag att arbeta med digitala verktyg och teknik. Helt avgörande i detta är den digitala kompetensen hos er - er förmåga att leda arbetet och integrera digitala verktyg och teknik i verksamheten.

Med enkla verktyg och vardagsnära teknik utforskar vi digitaliseringens möjligheter på ett lekfullt sätt. Nivån anpassas utifrån era önskemål och förkunskaper. Vi varvar handgripliga övningar med tydlig teoretisk förankring.

Undersökare och upptäckare

Hur fungerar en skugga och vilka färger finns i vitt ljus? Vi undersöker och utforskar med ficklampor, vatten, speglar, färger och ljus. Experiment och teori med tydlig koppling till barnens vardag och förskolans verksamhet.

Bygg och konstruktion

Utmana barnens bygg- och konstruktionslek med lättillgängliga men oväntade material. Workshopen vänder och vrider på materialens och konstruktionens möjligheter. Praktiskt arbete varvas med teoretiska inslag med tydlig förankring i förskolans läroplan.

Globala mål - hållbar utveckling

Rent vatten är en förutsättning för livet på jorden, men vad är vatten och hur fungerar det egentligen? Vi utforskar vattnets egenskaper och hur de globala målen kan bli en del i förskolans dagliga verksamhet.

Experiment som metod

Experimentet är en central metod bland de naturvetenskapliga arbetssätten. Genom att använda experiment som metod i förskolan stimuleras barnens nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

Under fortbildningen varvar vi praktiskt arbete med teoretiska inslag. Utveckla din förmåga att agera medforskare, ställa produktiva frågor och leda barnen – både i lek och samtal - mot nya upptäckter i vardagen och omvärlden. Du kommer att få med dig flera konkreta exempel på hur du kan använda metoden i din undervisning/verksamhet.

Kostnad

Halv studiedag kl 9.00-12.00 eller 13.00-16.00:
5-15 personer: 900 kr/person 
Över 15 personer: 750 kr/person 

Hel studiedag kl 9.00-16.00:
5-15 personer: 1 300 kr/person 
Över 15 personer: 1 150 kr/person

Priset är exkl. moms.

Bokning: utbildning@tomtit.se

Dela sidan: