Workshopserie i programmering
Köp biljett

Workshopserie i programmering

På uppdrag av Skolverket erbjuder Tom Tits Experiment en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller i att använda Micro:Bit.

Innehåll och mål

Workshopserien ger en introduktion till programmering i Scratch, Python eller Micro:Bit. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. Workshopserien inkluderar tre träffar då deltagarna arbetar och handleds i innehållet i det valda spåret. Mellan träffarna arbetar deltagarna individuellt med ett av programmeringsspråken i webbkursen ”Att programmera”.

Kursen lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska träffar är cirka 20 timmar.

Målgrupp och förkunskaper

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen ”Om programmering” eller har motsvarande kunskaper.

Kostnad och utrustning

Workshopserien finansieras av Skolverket. Huvudmän/rektorer för de deltagande lärarna ansvarar för att skapa förutsättningar för kompetensutvecklingen genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Varje deltagande lärare behöver ha tillgång till en bärbar dator. För de som önskar lära sig mer om MicroBit tillkommer ytterligare behov av hårdvara.

Genomförande och anmälan

Workshopserien erbjuds till lärare i både kommunala och fristående verksamheter. För att kursen ska kunna starta behöver krävs minst tio stycken deltagare. Prata med din rektor och samla dina kollegor!

Kursen genomförs september-november 2020. Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska träffar är cirka 20 timmar. Tid och plats för workshops bestäms i samarbete mellan rektor/huvudman för de deltagande lärarna och Tom Tits Experiment.

För intresseanmälan och mer information, kontakta utbildning@tomtit.se

Läs mer på Skolverkets sida om ”Att programmera med workshops”

Dela sidan:

Våra samarbets­partners