Introutbildning grundskola/­gym
Köp

Introutbildning grundskola/­gym

Introduktionsutbildningar för denna termin är nu slut och forstätter till hösten. 

Lär känna Tom Tits Experiments utställning och hur du kan använda den som ett pedagogiskt verktyg i din undervisning. Anmäl dig till vår introduktionsutbildning.

Målgrupp

Pedagogisk personal som ska besöka Tom Tits Experiment med elever. Utbildningen är obligatorisk för personal i Södertälje som vill boka ett klassbesök kostnadsfritt.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en guidning i utställningen med fokus på hur du som lärare kan handleda elever under ett besök som en del av din undervisning. Du får information om tillgängliga utbildningsmaterial och program samt aktuell forskning om lärande i informella lärmiljöer.

Info för bokning

Datum: 
Tid: 
Plats: Tom Tits Experiment
Sista anmälningsdag: Senast tre arbetsdagar innan genomförande. Utbildningstillfället måste ha minst 5 deltagare för att genomföras.
Kostnad: Gratis för personal i Södertäljes grund- och gymnasieskolor (kommunala och fristående). Deltagare från övriga kommuner betalar 200 kr.
Arrangör: Tom Tits Experiments utbildningsenhet.

Dela sidan: