Introutbildning – förskola
Köp

Introutbildning – förskola

Introduktionsutbildningar för denna termin är nu slut och forstätter till hösten. 

Lär känna Tom Tits Experiments utställning och hur du kan använda den som ett pedagogiskt verktyg. Anmäl dig till vår introduktionsutbildning.

Målgrupp

Personal som ska besöka Tom Tits Experiment med barngrupper. Utbildningen är obligatorisk för personal i Södertälje som vill boka ett besök kostnadsfritt.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en guidning i utställningen med fokus på hur du som pedagog kan handleda barn under ett besök som en del av din pedagogiska verksamhet. Du får information om tillgängliga utbildningsmaterial och program samt aktuell forskning om lärande i informella lärmiljöer.

Info för bokning

Datum: 
Tid: 
Plats: Tom Tits Experiment
Sista anmälningsdag: Senast tre arbetsdagar innan. Utbildningstillfället måste ha minst 5 deltagare för att genomföras.
Kostnad: Gratis för personal som arbetar i Södertäljes förskolor (kommunala och fristående). Deltagare från övriga kommuner betalar 200 kr.
Arrangör: Tom Tits Experiments utbildningsenhet.

Dela sidan: