#yestomtits
Köp

#yestomtits

Vi tycker det är roligt att se våra besökare upptäcka Tom Tits Experiment! När vi ser något vi inspireras av ber vi ibland om lov att få använda den bilden i våra egna kanaler, då främst på hemsidan och i sociala medier. Den text som tillhör bilden, både bildtext och kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera om vi har fått lov att använda bilden. 

Om du godkänner att vi publicerar din bild använder du hashtaggen #yestomtits när du postar bilden, eller som svar i kommentarerna om vi har skickat en förfrågan att få använda den. Då godkänner du följande: 

Du ger Tom Tits Experiment (org.nr. 556044-5131), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder/inlägg, nedan kallade ”bilder”, som du har taggat eller svarat med #yestomtits vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, affischer, annonser, e-post och annan kundkommunikation, butiksexponering och andra marknadsföringssyften.  

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Tom Tits Experiment användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.  

Härmed befriar du Tom Tits Experiment från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Tom Tits Experiment och alla personer som handlar för Tom Tits Experiments räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: marknad@tomtit.se

Dela sidan: