Vikten av upptäckar­glädje
Köp biljett
Barn tittar på experimentvagnen

Vikten av upptäckar­glädje

Hjärnan utvecklas under hela barndomen och in i vuxenlivet. Hos vuxna fortsätter hjärnan att vara plastisk, det vill säga föränderlig och anpassningsbar, vilket gör att vi kan fortsätta att lära oss nya saker hela livet.

Under olika delar av livet varierar vilka som är viktigast för vårt lärande: föräldrar, lärare, vänner och förebilder. Lärande kan ske överallt och närsomhelst. Vi talar ofta om lärande i formella miljöer, som skola och universitet. Mycket av lärandet sker också i informella miljöer som köket, i parken, eller på museer. Oavsett när, var och med vem vi gör något med framhåller forskning att när vi är engagerade så lär vi oss mer och bättre. Upptäckarglädje handlar om att skapa engagemang inom och positiva attityder till naturvetenskap och teknik.

Målet är inte att alla ska arbeta med naturvetenskap och teknik, men positiva attityder till naturvetenskap och teknik handlar om god utbildning för alla. Och en god utbildning behövs för att kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle.

I den här modulen kommer det att finnas mer information om lärande och vikten av upptäckarglädje.

Våra samarbets­partners