Utställning och aktiviteter för upptäckar­glädje
Köp biljett
Några barn provar experimentet Nekrologen

Utställning och aktiviteter för upptäckar­glädje

I det långsiktigare arbetet med Upptäckarglädje för alla handlar om att skapa både lärande aktiviteter och upplevelser som engagerar. Här kommer målgruppen, rummet och tiden både före och efter aktiviteten in.

Det långsiktiga arbetet med att skapa positiva attityder till naturvetenskap och teknik handlar om att skapa engagerande upplevelser och att kunna genomföra aktiviteter tillsammans. Att lära känna målgruppen är viktigt för att kunna förstå och möta mottagarens behov. Det handlar även om att hitta ingångar till aktiviteter och experiment men också om att förlänga engagerade upplevelser i både tid och rum.

Den här modulen kommer att presentera verktyg för det långsiktiga arbetet med att skapa Upptäckarglädje för alla.

Våra samarbets­partners