Det dagliga arbetet med upptäckar­glädje
Köp biljett

Det dagliga arbetet med upptäckar­glädje

I det dagliga arbetet med Upptäckarglädje för alla handlar det om att inkludera fler och att synliggöra framgång. Det handlar om att försöka sänka trösklar så att fler kan ta sig in i rummet på egen hand, snarare än att erbjuda hjälp för att ta sig över existerande trösklar.

Det dagliga arbetet med attityder till naturvetenskap och teknik handlar till exempel om språkbruk, vilka exempel som väljs, vem som syns och att hjälpa till att uppmärksamma framgång. Att reflektera över den egna praktiken och lärande oavsett om du erbjuder en aktivitet eller om du deltar i den hör också till det dagliga arbetet med att skapa positiva attityder till naturvetenskap och teknik.

Den här modulen kommer att presentera flera olika verktyg för det dagliga arbetet med upptäckarglädje.

Våra samarbets­partners