Pollinera Södertälje
Köp biljett

Pollinera Södertälje

Tom Tits Experiment samarbetar med flera andra företag och Södertälje kommun för att Södertälje ska bli ett självklart val för bosökande utöver människan!

Orange logga med en blomma och en fjäril för Pollinera Södertälje

Situationen för pollinerande insekter är idag oroande och forskarna är eniga om tre huvudorsaker till situationen. Det handlar dels om förlusten av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, användningen av växtskyddsmedel och slutligen om rådande klimatförändringar. Södertälje kommun tar situationen på största allvar och har tagit fram en pollineringsplan och ska utifrån den arbeta för att förbättra förutsättningarna för en långsiktig och hållbar pollinering.

Våra samarbets­partners