Ambassadörer

Ambassadörer

Till ambassadörer utses personer som genom sitt yrke eller intresseområde är goda förebilder för att sprida intresset för naturvetenskap och teknik.

"Ojämlikheten mellan könen startar redan i hur leksaker marknadsförs till killar och tjejer. Tom Tits Experiment gör en viktig insats när naturvetenskap och teknik lyfts på ett könsneutralt sätt så att tjejers framtidsutsikter inom dessa innovativa yrkesområden stärks".

Julia Uddén, hjärnforskare och performanceartist

"Sedan 2011 har vi ett samarbete kring kompetensutveckling av skolans personal. Utöver behörigheter ger det även inspiration att tänka gränsöverskridande och sträva efter en mer lustfylld undervisning baserat på forskning. Tom Tits Experiments unika lärmiljö och en gemensam kollegial syn på lärande skapar ett intresse och engagemang hos våra elever".

Jerry Norrbom, rektor, Oxbacksskolan, Södertälje

"På Tom Tits Experiment ges eleverna möjlighet att på ett lekfullt sätt utforska naturvetenskap och teknik. Genom digitala komplement stärks individens interaktion i utställningsmiljön. Naturvetenskap görs tillgängligt för alla".

Anna Karlsson, Biträdande rektor Rålambshovsskolan, Sveriges och Europas mest innovativa lärare 2010

"Var med och förbättra hälsan för 200 miljoner patienter världen över!
Vi behöver fler duktiga medarbetare med intresse för naturvetenskap, kemi och teknik, och vi är övertygade om att denna nyfikenhet skapas redan när vi är unga. Vi samarbetar med TomTits experiment då det är en fantastisk mötesplats där både unga och gamla i Södertälje kan utforska och ha roligt tillsammans, men även för att vi tror att här har vi möjlighet att möta våra framtida kollegor."

Margareta Ozolins, Vice President AstraZeneca Sweden Operations

"På Scania arbetar vi aktivt med att höja intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. Därför är Tom Tits Experiment en självklar samarbetspartner för oss. Tillsammans har vi gjort flera kreativa och dynamiska projekt för att göra barnen mer nyfikna på teknik och förhoppningsvis få dem att välja den inriktningen i framtiden. Scania kommer alltid behöva innovativ arbetskraft som kan se till att vår produktutveckling är hållbar, även i framtiden."

Claes Erixon, Executive Vice President Research and Development