Följ med oss in i framtiden
Köp

Följ med oss in i framtiden

Tom Tits Experiment är en mötesplats där framtid utmanar samtid i en gränsöverskridande miljö. Här ges besökarna en kreativ, rolig och lärande upplevelse – oavsett ålder.

Tillsammans med oss på Tom Tits Experiment får företag och organisationer en unik möjlighet att investera i samtid och få avkastning i framtiden. Här förenar vi affärsnytta med samhällsnytta och arbetar tillsammans för att fler barn och ungdomar ska intressera sig för naturvetenskap och teknik vilket är viktigt eftersom vi vet att naturvetenskapliga och tekniska framsteg utvecklar och formar vårt samhälle.

Alla behöver få möjlighet att inkluderas i den utvecklingen. Attityder och självförtroende bygger vi upp redan som barn. Tidiga insatser där barn och ungdomar får uppleva naturvetenskap och teknik på ett kravlöst och lustfullt sätt är därför oerhört viktiga. 

Är ni som företag intresserade av att investera i vårt samhälle? Kontakta isåfall
info@tomtit.se

Dela sidan: