Utställning
Köp

Utställning

Den 16:e februari öppnade vi en ny utställning – CellSkapt! Men hur tänker vi när vi bygger nya utställningar? Vilket material använder vi och varför? 

”Vi bygger utställningar där alla får känna sig engagerade och kunna identifiera sig oavsett vilka förmågor du har. Ursprung, kön, sexualitet eller funktionsvariation ska inte vara avgörande för hur du upplever ditt besök på Tom Tits Experiment”, säger Evelina Jensen, projektledare och experimentbyggare, Tom Tits Experiment.

Material

När vi bygger våra utställningar så försöker vi att till så stor del som möjligt att hålla oss till naturliga materia, såsom trä, metall och miljövänlig färg.

Målarfärgen är ett miljövänligt bindemedel, bivax och linolja, som blandas med torrpigment från växt och mineralriket. När det kommer till trä använder vi oss av OrganoWood i så stor utsträckning som det går. OrganoWood innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Alla ämnen som virket innehåller är klassade som ofarliga för miljön enligt CPL-förordningen.

Bygger experiment själva

I största möjliga mån bygger vi på Tom Tits Experiment våra experiment själva. Genom det kan vi själva styra materialet så att det blir så pass miljövänligt som det bara går. Vi kan även se till att behålla vår egen identitet i experimenten.

Flera av experimenten vi bygger är kopplade till hållbarhet för att kunna visa det för besökarna på ett så lärorikt och roligt sätt som möjligt. Ett exempel på det är Solblomman ute i parken som drivs av solceller. Ett till exempel på ett sådant experiment är visualiseringsgloben, sfären. 

Sfären

Visualiseringsgloben, en digital sfär, är ett projekt som handlar om att skapa ett digitalt lager i de analoga delarna av utställningen. Vi har valt att visa FN 17 Globala mål om hållbar utveckling, eftersom sfären medger att visa olika infallsvinklar samtidigt.  FN 17 Globala mål angår oss alla och handlar om att alla som lever på jorden har ett ansvar för att vi ska kunna fortsätta vårt liv på vår planet. Programmet innehåller förnärvarande olika scenarier kring naturkrafter och sånt som vi människor själva påverkat i vår närmiljö. Genom att trycka på startknappen på skärmen kan du orientera dig mellan olika grafiska bilder av verkligheten.

Dela sidan: