Utbildning
Köp biljett

Utbildning

God utbildning för alla är det fjärde av FN:s 17 globala mål. Hur ska vi säkerhetsställa det målet? Vad är vårt ansvar som science center och vad kan vi göra för att se till att målet uppfylls? 

– De barn som börjar skolan nu kommer att gå i pension runt 2080. Om man tittar på hur samhället förändrats under de senaste femtio åren är det svårt att föreställa sig hur samhället kommer att se ut år 2080. Därför behöver vi förbereda barnen, och oss själva, för ett yrkesliv och ett samhälle som ännu inte finns. Då ger vi dem förutsättningar att lösa utmaningar som ännu inte existerar med teknik som ännu inte är uppfunnen, säger Cecilia Ekstrand, pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment.

Som science center har Tom Tits Experiment en viktig roll i samhället. Vi är en samlingsplats för lärande, både för barn och vuxna. Med konceptet "hands-on" får våra besökare handgripligen utforska olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska problem. Att testa våra experiment väcker nyfikna frågor och ur utforskandet kommer ny kunskap och förståelse. Vad händer om jag gör såhär? Hur blir det om jag testar det här istället? Vad sker om jag trycker på den här knappen?

Sedan Tom Tits Experiment startade 1987 har kompetensutveckling för lärare varit en självklar del i vår verksamhet. Under dessa drygt 30 år har våra kurser och utbildningar utvecklats och vi har idag ett stort utbud av fortbildningar, skolprogram och skolmaterial. Tom Tits Experiment är en samlingsplats för lärande och en viktig del i arbetet för att säkerställa en god utbildning för alla.

Fortbildningar förskola

Digitalisering i förskolan
Hur ska vi leda arbetet med digital teknik? Med enkla verktyg och vardagsnära teknik utforskas digitaliseringens möjligheter på ett lekfullt sätt.

Undersökare och upptäckare
Här undersöker och utforskar vi med ficklampor, vatten, speglar, färger och ljus. Experiment och teori med tydlig koppling till barnens vardag och förskolans verksamhet.

Bygg och konstruktion
Utmana barnens bygg- och konstruktionslek med lättillgängliga men oväntade material! Workshopen vänder och vrider på materialens och konstruktionens möjligheter.

Globala mål – hållbar utveckling
Att ha tillgång till rent vatten är en förutsättning för livet på jorden, men vad är vatten och hur fungerar det egentligen? Här utforskar vi vattnets egenskaper och hur de globala målen kan bli en del i förskolans dagliga verksamhet.

Experiment som metod
Här varvar vi praktiskt arbete med teoretiska inslag. Utveckla din förmåga att agera medforskare, ställa produktiva frågor och leda barnen – både i lek och samtal mot nya upptäckter i vardagen och omvärlden.

Fortbildningar grundskola/fritidshem

Digitala verktyg för skapande och berättande
Här utforskar vi utforskar digitaliseringens möjligheter med enkla verktyg och vardagsnära teknik. Vi varvar handgripliga övningar med tydlig teoretisk förankring.

Experiment som metod
Praktiskt arbete varvas med teoretiska inslag. Utveckla din förmåga att tillsammans med eleverna formulera undersökningsbara frågeställningar och genomföra systematiska undersökningar.

Sveriges största Makerrörelse
Vi vågar påstå att fritidshemmen är Sveriges största och viktigaste Makerspace. Med uppdrag att utveckla intresse för natur, teknik och samhälle ställs stora krav på personalens förmåga att utmana och inspirera eleverna till nya upptäckter och idéer. Här utmanar vi barnens bygg- och konstruktionslek med lättillgängliga men oväntade material. Praktiskt arbete varvas med teoretiska inslag med tydlig förankring i skolans läroplan.

Vill du skräddarsy en fortbildning eller har några frågor? Kontakta oss!

Dela sidan:

Våra samarbets­partners