Planet­skötaren
Köp biljett

Planet­skötaren

Vad är Planetskötaren?

Under hösten 2019 har Tom Tits Experiment tillsammans med Länstidningen Södertälje drivit kampanjen Planetskötaren. Målet var att öka kännedom, kunskap och engagemang för de Globala målen för hållbar utveckling. 

Med våra enkla tips och utmaningar visar vi hur du kan bidra till en hållbar utveckling. Materialet finns på svenska och engelska och kan laddas ner nedan.

Arbetsmaterial för skolklasser finns att ladda ner här.

Här är de Globala målen:

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 14 - Hav och marina resurser

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Mål 5 - Jämställdhet

Mål 4 - God utbildning

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 2 - Ingen hunger

Mål 1 - Ingen fattigdom

Dela sidan:

Våra samarbets­partners