Park
Köp biljett

Park

I Tom Tits magiska park, som är öppen för besökare under sommarmånaderna, har vi som mål att gynna den biologiska mångfalden så mycket som möjligt.

För att bevara och stärka biologisk mångfald i framtiden har Södertälje kommun satt upp en pollineringsplan som ska gynna pollinerande insekter och dess livsmiljöer i vår omgivning. Tom Tits Experiments stora park spelar en viktig roll i det arbetet.

– Tom Tits park är en pedagogisk plats. Genom direktkompostering har ett biologiskt spår vuxit fram, där vi kan visa hur växtmaterial bryts ner och jorden byggs upp på plats. Vi vill inspirera besökarna att göra likadant hemma, säger Tobias Fredricsson, trädgårdsmästare på Tom Tits Experiment.

I år har Tobias sått extra mycket bidragande ettåriga växter i parkens rabatter – ett kostnadseffektivt sätt att gynna de pollinerande insekterna.

Den biologiska mångfalden

De växter som sås och planteras i parken väljs för:

  • att attrahera och gynna insekter och fåglar.
  • att gynna andra växter.
  • sin nytta i husapoteket.
  • sin ätbarhet och förmåga att bidra till en kulinarisk upplevelse.
  • sin potential att förstärka ekosystemtjänster.

Inget biologiskt material som rensas eller beskärs lämnar Tom Tits, utan placeras istället på andra ställen i parken för att bygga upp den biologiska mångfalden och matjorden. Höstlöven blåses in under buskar och i rabatter där de blir till mat till organismer. Tunnare grenar klipps ner i småbitar där de vuxit och större grenar hamnar i risstaketet eller används till att stötta upp eller bygga med.

Parken är uppbyggd på så sätt att den kan ta tillvara på sitt eget avfall och producera tillräckligt med näring för växterna som finns här. Vissa ställen är mer vildvuxna, eftersom även maskrosor, tistlar och nässlor bidrar till den biologiska mångfalden. Andra ställen är mer tuktade.

Parkskötseln är fossilfri. Vår gräsklippare, lövblåsare och trimmer är batteridrivna.

Hur stor plätt gör dig mätt?

Projektet Hur stor plätt gör dig mätt? startade sommaren 2018, i samarbete med Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet går ut på att vi fördjupar oss i råvaror från jordbruket – i kvadratmeterform! Varje odlingslåda representerar en kvadratmeter åkermark med en viss gröda. Till varje plätt finns information om hur mycket avkastning och energi per kvadratmeter grödan i genomsnitt ger. Du kan även ta reda på hur mycket energi du i genomsnitt förbrukar per dag. Sedan är det bara att räkna ut hur stor plätt som gör dig mätt!

Det mesta som mättar,
kommer från odlingsplättar.
Alla odlar inte sin egen plätt,
de köper istället det de önskar till sin rätt.
Bönder odlar därför många plättar,
så att de många munnar mättar.

Dela sidan:

Våra samarbets­partners