Parken
Köp

Parken

I vår underbara park igen för säsongen. Där jobbar vår trädgårdsmästare dagligen med att bygga upp den biologiska mångfalden skötseln är givetvis fossilfri så långt det går, gräsklipparen, lövblåsen o trimmern är batteridrivna, bara tillfälligt inhyrda motordrivna maskiner kan kräva fossilbaserat bränsle.

”Tom Tits trädgård är en pedagogisk plats och i och med att jag direkt komposterar har det vuxit fram ett biologiskt spår där vi kan visa hur växtmaterial bryts ner och hur vi bygger upp jorden på plats. Vi kan inspirera besökarna att göra likadant hemma och visa att med den här sortens trädgårdsskötsel så ökar den biologiska mångfalden”, säger Tobias Fredricsson, trädgårdsmästare, Tom Tits Experiment.

Biologiska mångfalden

De växter som planteras eller sås i vår park väljs för:

  • att attrahera och gynna insekter och fåglar
  • sin nytta i husapoteket
  • sin ätbarhet
  • sin förmåga att bidra till en kulinarisk upplevelse
  • sin potential att förstärka ekosystemtjänster
  • att gynna andra växter

Ju fler av dessa kriterier en växt uppfyller ju intressantare är den att så eller plantera in.

Ingenting som rensas eller beskärs i parken förs bort utan allt blir kvar för att bygga upp den biologiska mångfalden och matjorden. Höstlöven blåses in under buskar och i rabatter, det blir mat åt maskar och miljarder mikrober som bryter ned dem till sina minsta biståndsdelar. Tunnare grenar klipps ner i småbitar där de vuxit, större grenar hamnar i risstaketet, vår faunadepå, eller används att stötta eller bygga något med.

Tobias roll är att fördela växtresterna till de platser där de gör mest nytta och se till att parken är uppbyggd så att den kan ta tillvara på sitt ”avfall” och att de producerar tillräckligt med näring för de växter som växer där. På vissa ställen måste det hela tiden tas bort material så där inte blir för näringsrikt, andra ställen behöver mer är platsen själv producerar.

Hur stor plätt gör dig mätt

Tillsammans med Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling startade vi sommaren 2018 projektet ”hur stor plätt gör dig mätt”. Det är ett projekt där vi presenterar råvaror från jordbruket till människor och djur i kvadratmeterform. Varje odlingslåda representerar en kvadratmeter åkermark med en gröda. Till den finns information om hur mycket avkastning och energi/m2 grödan i genomsnitt ger. Det finns även tabeller där du kan söka information om hur mycket energi du i genomsnitt förbrukar per dag. Sedan är det bara att räkna ut hur stor plätt som gör dig mätt.

Det mesta som mättar,
kommer från odlingsplättar.
Alla odlar inte sin egen plätt,
de köper istället det de önskar till sin rätt.
Bönder odlar därför många plättar,
så att de många munnar mättar.

Dela sidan: