Förskola
Köp biljett

Förskola

I anslutning till Tom Tits Experiment finns vår fantastiska förskola. Förskolan är världsunik genom att ha sin verksamhet i anslutning till ett science center.

Inköp av material och produkter

Vid inköp av produkter ska stora saker som bord och stolar uppfylla samma krav som leksaker och annat material. Det ska vara miljövänligt och hålla länge!

När det gäller inköp av leksaker är målet att köpa produkter där barnen får använda sin egen fantasi. Klossar och lego har till exempel inget exakt facit, utan du kan bygga, skapa och stapla precis hur du vill.

Mat

Maten som köps in är i största möjliga mån ekologisk. Vi lägger stort fokus på att minska matsvinnet. Mängderna som köps in är omsorgsfullt räknade för att allting ska gå åt så inget behöver slängas. Vi vill även öka medvetenheten kring matsvinn hos barnen. Hellre att man tar en mindre portion och sedan fyller på än att ta alldeles för mycket och sedan behöva slänga!

Vardagliga sysslor

Vissa dagar i veckan får barnen själva välja en station att arbeta på. Dessa stationer är planerade så att barnen ska få ta del av vardagssysslor på förskolan och få en inblick i naturvetenskap och teknik. Man kan till exempel vara med och sortera och slänga soporna, kratta löv och att laga saker som har gått sönder. Små saker i vardagen men som har en stor betydelse, och som visar att man kan laga trasiga saker istället för att köpa nytt.

Sopsortering och kompost

Förskolan använder sig av Miljönären, den gemensamma källsortering som Telge Fastigheter, Telge Återvinning och Södertälje kommun tagit fram. Där sorteras plast-, papp-, metall- och glasförpackningar, tidningspapper, pant, matavfall och brännbart var för sig. Materialet som samlas in återvinns för att kunna användas till nya produkter.

Dela sidan:

Våra samarbets­partners