Marknad
Köp

Marknad

Alla avdelningar på Tom Tits Experiment gör sitt för att jobba mot en hållbar framtid. Allt ifrån att använda sig av digitala kartor, valet av produkter som säljs i butiken till samarbeten med olika organisationer.

En spegling av huset

I vår experimentbutik säljer vi allt från småbarnspussel, massor av böcker, experimentlådor till svåra quiz. Produkterna som säljs är en spegling av huset och följer ofta de programaktiviteter vi har i huset. Det är till stor del lärande produkter med en tydlig pedagogisk funktion.

Produkterna har som mål att vara miljövänliga och genusneutrala. Alla våra produkter för barn 0–4 år är giftfria, miljövänliga och ofta gjorda i återvunna material. Alla produkter som tas in är även CE-märkta.

Jobba emot utanförskap och minskad ojämlikhet

Att jobba mot en hållbar framtid innebär inte bara hållbara produkter och produktion utan även att jobba emot utanförskap och minskad ojämlikhet.

Vi väljer att samarbeta med flera organisationer för deras viktiga arbete.

Min Stora Dag – Uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Vi ger våra besökare möjlighet att stötta Min Stora Dag genom att skänka en tia i entrén. Under sommaren 2018 skänkte våra besökare totalt 66 805 kr!

Giving Pepole – Är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ut en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. Vi stöttar Giving Pepole genom att ge vouchers så familjer får uppleva en heldag på Tom Tits Experiment.

Fryshusets ”Barn till ensamma mammor” – Ett projekt som utifrån ett hälsofrämjande perspektiv jobbar för att skapa härliga barndomsminnen och upplevelser. Barn till ensamma mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk och/eller social utsatthet. Verksamheten erbjuder regelbundna träffar, aktiviteter, lovaktiviteter och utbildningar för sina medlemmar där allting är kostnadsfritt.

Dela sidan: