Utbildning
Köp

Utbildning

God utbildning för alla – hur ska vi säkerhetsställa det målet? Vad är vårat ansvar som Science center och vad kan vi göra för att se till att målet uppfylls? 

”– De barn som börjar skolan nu kommer att gå i pension runt 2080. Om vi funderar på allt som hänt i samhället de senaste femtio åren så kan vi knappt ens gissa hur samhället kommer att se ut år 2080. Därför behöver vi förbereda barnen, och oss själva, för ett yrkesliv och samhälle som ännu inte finns så att de får förutsättningar att lösa utmaningar som ännu inte existerar med teknik som ännu inte är uppfunnen”, säger Cecilia Ekstrand, pedagog och programutvecklare, Tom Tits Experiment.

Som Science Center har vi en viktig roll i samhället. Vi är en samlingsplats för lärande, både för barn och vuxna. Med konceptet hands-on får våra besökare handgripligen utforska olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska problem. Att testa våra experiment väcker nyfikna frågor och ur utforskandet kommer ny kunskap och förståelse; Vad händer om jag gör såhär? Hur blir det om jag testar det här istället? Vad sker om jag trycker på den här knappen?

Sedan Tom Tits Experiment startade 1987 har kompetensutveckling för lärare varit en självklar del i vår verksamhet. Under dessa drygt 30 år har våra kurser och utbildningar utvecklats och vi erbjuder idag ett stort utbud av fortbildningar, skolprogram och skolmaterial. Tom Tits Experiment är en samlingsplats för lärande och i det en viktig del i arbetet för att säkerställa en god utbildning för alla.

Fortbildningar förskola

Digitalisering i förskolan
Hur ska vi leda arbetet med digital teknik? Med enkla verktyg och vardagsnära teknik utforskas digitaliseringens möjligheter på ett lekfullt sätt.

Undersökare och upptäckare.
Här undersöker och utforskar vi med ficklampor, vatten, speglar, färger och ljus. Experiment och teori med tydlig koppling till barnens vardag och förskolans verksamhet.

Bygg och konstruktion
Utmana barnens bygg- och konstruktionslek med lättillgängliga men oväntade material. Workshopen vänder och vrider på materialens och konstruktionens möjligheter.

Globala mål – hållbar utveckling
Att ha tillgång till rent vatten är en förutsättning för livet på jorden, men vad är vatten och hur fungerar det egentligen? Här utforskar vi vattnets egenskaper och hur de globala målen kan bli en del i förskolans dagliga verksamhet.

Experiment som metod
Här varvar vi praktiskt arbete med teoretiska inslag. Utveckla din förmåga att agera medforskare, ställa produktiva frågor och leda barnen – både i lek och samtal mot nya upptäckter i vardagen och omvärlden.

Fortbildningar grundskola/fritidshem

Digitala verktyg för skapande/berättande
Här utforskar vi digitaliseringens möjligheter med enkla verktyg och vardagsnära teknik. Vi varvar handgripliga övningar med tydlig teoretisk förankring.

Experiment som metod
Här varvar vi praktiskt arbete med teoretiska inslag. Utveckla din förmåga att tillsammans med eleverna formulera undersökningsbara frågeställningar och genomföra systematiska undersökningar.

Sveriges största makerrörelse
Vi vågar påstå att fritidshemmen är Sveriges största och viktigaste Makerspace. Med uppdrag att utveckla intresse för natur, teknik och samhälle ställs stora krav på personalens förmåga att utmana och inspirera eleverna till nya upptäckter och idéer. Här utmanar vi barnens bygg- och konstruktionslek med lättillgängliga men oväntade material. Praktiskt arbete varvas med teoretiska inslag med tydlig förankring i skolans läroplan.

Vill du skräddarsy en fortbildning eller har några frågor, kontakta utbildning@tomtit.se

Dela sidan: