Policy för lean, miljö och arbetsmiljö
Köp

Policy för lean, miljö och arbetsmiljö

Vårt miljöarbete sker till största del gemensamt i vår koncern Telge AB. Miljöarbetet styrs av miljöpolicy och det långsiktiga energi- och koldioxidmålet satt till 2020. 

Telges samtliga bolag arbetar aktivt med koncernens gemensamma miljömål för att minska sin miljöpåverkan. Varje bolag redovisar långsiktiga och kortsiktiga miljömål.

Vårt arbete ska leda till hållbar framgång. De gör vi genom att vi alla:

  • Bidrar till att det blir enklare, bättre och roligare att bo, leva och verka i Södertälje.
  • Arbetar aktivt och långsiktigt för att förstå och tillgodose kundernas behov.
  • Har tydliga mål och arbetssätt för våra huvudprocesser.
  • Utvecklar våra arbetssätt för att uppnå våra mål.
  • Tar hänsyn till koncernens miljöaspekter och arbetsmiljörisker i allt vi gör.
  • Tydliggör och följer lagar, förordningar, andras och egna krav.
  • Arbetar med våra medarbetarskaps- och ledarskapskompetenser utifrån våra kärnvärden.

 

Dela sidan: