Ägare och styrelse
Köp

Ägare och styrelse

Tom Tits Experiment AB ägs av Södertälje kommun och är ett dotterbolag inom Telge AB. 

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige i Södertälje. Den består dels av representanter från de politiska partierna, dels av ledamöter med erfarenhet från utbildning och näringsliv.

Ordinarie

David Winerdal (KD), ordf
Marita Lärnestad (M), vice ordförande
Signe Andersson (S)
Regiana Gripenstam (C)
Rickard Graff (SD)
Susanne Sjödin (Scania)
Eva Malmström Jonson (KTH)

Suppleanter

Barbro Hedlund (S)
Albin Svensson (MP)
Jakob Maximurad (L)
Björn Eriksson (RP)
Patricia Pettersson (Scania)
Kristina Palm (KTH)

VD

Elin Lydahl

Adjungerade

Therese Paulsen,Telge

Personalrepresentant

Caroline Deving Gummesson, Lärarförbundet

För mer information, årsredoviningar och protokoll: se www.telge.se

Dela sidan: