Ägare och styrelse

Ägare och styrelse

Tom Tits Experiment AB ägs av Södertälje kommun och är ett dotterbolag inom Telge AB. 

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige i Södertälje. Den består dels av representanter från de politiska partierna, dels av ledamöter med erfarenhet från utbildning och näringsliv.

Ordinarie

Anders Lago (S), ordf
Barbro Brundin (M), vice ordförande
Marek Andreasson (V)
David Winerdal (KD)
Torbjörn Linnell (MP)
Thomas Bertilsson  (Scania)
Eva Malmström Jonson (KTH)

Suppleanter

Anneli Wikström (S)
Erika Murga (V)
Karin Eklind (L)
Robin Karlsson-Ax (C)
Kristina Palm (KTH)
Marianne Ekstedt (Scania)

VD

Elin Lydahl

Adjungerade

Therese Paulsen,Telge
Monica Sonde, Södertälje kommun

Personalrepresentant

Caroline Deving Gummesson, Lärarförbundet

För mer information, årsredoviningar och protokoll: se www.telge.se