Introduktionsutbildning – Förskola

Lär känna Tom Tits Experiments utställning och hur du kan använda den som ett pedagogiskt verktyg.

Datum

Utbildningen erbjuds vid följande tillfällen

27/11  -  29/1  -  26/2  -  26/3  -  23/4  -  21/5

Tid

Kl 16:00 – 18:00

Sista anmälningsdag

Senast tre arbetsdagar innan. Utbildningstillfället måste ha minst 5 deltagare för att genomföras.

Plats

Tom Tits Experiments Entré

Kostnad

Gratis för personal som arbetar i Södertäljes förskolor (kommunala och fristående)
Deltagare från övriga kommuner betalar 200 kr.

Målgrupp

Personal som ska besöka Tom Tits Experiment med barngrupper. Utbildningen är obligatorisk för personal i Södertälje som vill boka ett besök kostnadsfritt.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en guidning i utställningen med fokus på hur du som pedagog kan handleda barn under ett besök som en del av din pedagogiska verksamhet. Du får information om tillgängliga utbildningsmaterial och program samt aktuell forskning om lärande i informella lärmiljöer.

Arrangör

Tom Tits Experiments utbildningsenhet

Välj kursdag