Tänk & Testa kort

Lek, allvar och inspiration blandas i de roliga uppdragen ”Tänk & Testa”. Alla experiement testar man själv.  Korten och lärarhandledningarna är gratis.

Ett spår in bland alla experiment

Vatten och luft är några av de teman du och din klass kan arbeta med hos oss. Våra uppdragskort ”Tänk & Testa” fungerar som ett slags spår in bland alla experiment. Allt upptäcker och undersöker man på egen hand med kortens arbetsuppgifter som hjälp. Vi har en levande utställning vilket gör att vissa experiment kan byta plats. Materialet är skapat för att eleverna, beroende på hur det används, ska kunna utveckla de förmågor, inom No och teknik, som finns i Lgr 11. Varje tema behandlar också delar av det centrala innehållet som eleverna ska arbeta med.

Studiematerial

Datalogiskt tänkande och programmering NY!

Åk 1-9

Datalogiskt tänkande

Energi NY!

Åk 4-9 

Energi 

Handledning 

Hela huset

Åk 1-9

Hela huset

Kraft och rörelse

Åk 1-6

Kraft och Rörelse

Åk 4-9

Kraft och Rörelse

Kropp och hälsa

Åk 1-6

Kropp och hälsa

Åk 4-9

Kropp och hälsa

Ljus

Åk 1-6

Ljus

Luft

Åk 1-6

Luft

Vatten

Åk 1-6

Vatten Inne

Våra sinnen

Åk 1-6

Våra sinnen