Kompetensutveckling

Vi vet hur man gör undervisningen i naturvetenskap och teknik rolig. En kompetensutveckling som skapar meningsfull undervisning i bra mix av teori och praktik.

Ämnesdidaktik

Tom Tits Experiment anordnar fortbildning, kompetensutveckling och utbildningar inom alla stadier.

Vill du diskutera en skräddarsydd fortbildningsdag, eller fråga om något? Hör av dig till oss.

3D-skrivare kurs

I den här kursen får du lära dig mer om 3D-printing. Du kommer lära dig hur en 3D-skrivare fungerar, hur du gör och vilka program du använder för att skriva ut till exempel produktprototyper, reservdelar, konst osv. Det ingår även utskrift av valfritt 3D-objekt.

Datalogiskt tänkande

Här lär du dig hur du ska starta upp och jobba med programmering och datalogiskt tänkande i för- och grundskolan. Kunskapen om programmering och datalogiskt tänkande får ni genom praktiska exempel och workshops på Tom Tits.

Kompetensutvecklingsdag pedagoger

Vi erbjuder kompetensutveklingsdagar för pedagoger på Tom Tits. Med experiment som metod får pedagoger lära sig hur de ska ta tillvara på intresset för naturvetenskap och teknik. Läs mer om kompetensutvecklingsdagarna

Scratch

Scratch är ett programmeringsspråk där du lär dig att skapa egna spel, musik, animationer med mera. Via Scratch får du grundkunskaperna inom programmering och datalogiskt tänkande.

Nyheter på Facebook

Följ oss på Facebook så har du hela tiden koll på vad som är på gång.