Traveller Buss

"Tom Tits Experiment förmedlar och skapar intresse för teknik och miljöfrågor på ett föredömligt sätt till våra ungdomar. Med modern teknik och innovativa lösningar i våra bussar känns det självklart för oss att samarbeta med Tom Tits och deras gäster långt in i framtiden."

Johan Salomon, Driftchef

Traveller Buss jobbar alltid med säkerhet, bekvämlighet och miljön i åtanke. Som transportör är det viktigt för oss att barnen, ungdomarna och deras föräldrar känner sig trygga på våra resor. Därför känner vi ett ansvar att driva på utvecklingen av teknik- och hållbarhetsfrågor.