Hållbar framtid

Hur arbetar vi på Tom Tits Experiment för att minska vår miljöpåverkan? Hur ger vi våra besökare möjligheter att återvinna och återanvända material? 

Huset

Vi vill ge våra besökare samma möjligheter som de anställda att sopsortera rätt och att återanvända material på bästa sätt.

I vårt hus sker dagligen aktiviteter med olika material. I vår skaparverkstad Makerspace flödar kreativiteten ständigt och besökare skapar och bygger med plast, klossar, sugrör, papper med mera. Allt material som används i Makerspace stannar även där för att kunna användas av nästa besökare och för framtida aktiviteter.

För att kunna ge våra besökare möjligheten att sortera sina avfall använder vi oss av den färgkodade miljöstationen Miljönären. Stationen har totalt åtta kärl för matavfall, brännbart, pant, returpapper, glas, metall, plast och papp. Detta är ett projekt som startades av Telge återvinning, Telge fastigheter och Södertälje kommuns utbildnings- och kostenhet med syftet att förbättra källsorteringen i Södertäljes skolor och förskolor. Namnet Miljönären har sitt ursprung från Tom Tits Experiments förskola som redan vid projektets start hade ett etablerat sopsorteringssystemet.

Café och restaurang

Vad vi äter och vart ifrån maten kommer är och har alltid varit en viktig fråga för ett hållbart samhälle.

I vårt café kan du köpa produkter för servering och även ta med hem. Produkterna är väl utvalda ifrån närproducerade aktörer, allt ifrån maten, kakorna, bullarna, drycken, smoothies och snacks är ekologiska eller KRAV-märkta. Vill du veta mer om en specifik produkt är du varmt välkommen att fråga personalen i cafét.

Vår restaurang är välbesökt vid lunch och serverar även vid stora event. Köket är KRAV-märkt och SE-EKO-03 certifierad. För att behålla dessa märkningar sker regelbundna kontroller och rapporter om de produkter och varor som köps in. 
Fisken som köps in är MSC-märkt eller ASC odlad. Inga GMO produkter används.
2015 byggdes en uteservering till restaurangen, då användes materialet Organowood. Materialet är kisel impregnerat och innehåller inga biocider eller tungmetaller.

Parken

I parken jobbar våra trädgårdsmästare med hållbarhetstänk i fokus. Allt från vilka kläder vi väljer att ha på oss till vilka maskiner vi använder är viktiga val som påverkar miljön.

Gödsel som används i parken är endast lokalproducerat naturgödsel, det är mat för maskar, svampar och flera organismer som gör jorden levande.

För att minska användningen av maskiner görs det mesta arbetet i parken för hand. När arbetet kräver maskin används dom som går på el för att slippa använda bensin.