Ägare och styrelse

Tom Tits Experiment AB ägs av Södertälje kommun och är ett dotterbolag inom Telge AB. 

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige i Södertälje. Den består dels av representanter från de politiska partierna, dels av ledamöter med erfarenhet från utbildning och näringsliv.

Ordinarie

Anders Lago (S), ordf
Barbro Brundin (M), vice ordförande
Majken Humle (MP)
Marek Andreasson (V)
David Winerdal (KD)
Susanna Gustafsson (Scania)
Eva Malmström Jonson (KTH)

Suppleanter

Emma Wallin (S)
Erika Murga (V)
Ninos Maraha (FP)
Robin Karlsson-Ax (C)
Anders Lundgren (KTH)
Marianne Ekstedt (Scania)

VD

Elin Lydahl

Adjungerade

Johanna Hagman,Telge
Eva Lindkvist, Södertälje kommun

Personalrepresentant

Caroline Deving Gummesson, Lärarförbundet

För mer information, årsredoviningar och protokoll: se www.telge.se